Příspěvek k poznání zákonů dynamiky extrémních vodních srážek a geotektonických poruch na Zemi - Kudrna Karel

Příspěvek k poznání zákonů dynamiky extrémních vodních srážek a geotektonických poruch na Zemi - Kudrna Karel
Kód produktu: AD279
Cena bez DPH: 409,09 Kč
Cena s DPH: 450,00 Kč

Jsme příznivci systémového přístupu k řešení dané problematiky. Naším předním odborníkem v zemědělství s vypracovaným systémem teorie zemědělských soustav jako speciálního stavu biosféry Země byl akademik prof. Ing. Karel Kudrna, DrSc. (13.5. 1924 - 31.10. 2014). Současná doba je charakteristická nacházením parciálních, izolavaných řešení dílčích otázek, které jsou následně prezentovány jako východiska globální a jedině možná. Rozdílný byl vždy přístup akademika Karla Kudrny, který metodologicky nacházel a rozlišoval podstatné od dílčího, hlavní od vedlejšího, obecné od speciálního. Ve svých posledních pracích se zabýval (mimo jiné) otázkami predikce (předvídání, předpovědi) vývoje počasí, klimatu a tektonické činnosti planety Země jako součásti planetárního systému Sluneční soustavy. Jedná se o vědecké práce i dnes velmi zajímavé a důležité, které zatím existovaly jen jako neveřejné výzkumné zprávy bez možnosti širší veřejnosti se s nimi blíže seznámit. Pro publikaci zajímavých nadčasových vědeckých prací, originální vědecké metodologie a zejména jako vzdání pocty akademiku Karlu Kudrnovi jsme se rozhodli uskutečnit knižní vydání těchto prací. Jako první z řady přinášíme "Příspěvek k poznání zákonů dynamiky extrémních vodních srážek a geotektonických poruch na Zemi", ukázky z knihy uvádíme níže.

 

Rozsah stran 104

 

Vydala:

AGROSCIENCE s.r.o. 

Chrášťany 175, 270 01

 

Knihu také můžete zakoupit:

 

AGROSCIENCE spol. s r.o.
Chrášťany 175, 270 01 Kněževes

e-mail: agroscience@seznam.cz

Tel.: 606 850 755

 

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
Chrášťany 172, 270 01
e-mail: zschrastany@seznam.cz,
Tel.: 313 582 308
    od 8:00 - 15:30

—————