Informace o nás, proč Region CZ

Zdálo by se na první pohled, že je trh přesycen publikacemi všeho druhu a je zbytečné cokoliv dále v této oblasti podnikat. Máme názor, že existuje mnoho cenného, co bylo vytvořeno našimi předky, ale i současníky a (skoro) nikdo o jejich talentech dnes již neví (anebo se na ně zapomělo), někdy to neví ani sami obdaření tvůrci. Našim smělým cílem je tyto perly minulosti i současnosti vyhledat a předložit širokému okruhu veřejnosti, k čemuž by měla sloužit i tato www stránka.

Nejlépe známe své okolí, tedy snad Region, což je blíže neustanovená množina. Z této oblasti tedy bude probíhat výběr v publikační  a vyhledávací činnosti v budoucnosti (toto je náš jakýsi ediční plán, toto můžete od nás očekávat a můžete nás na něco takového ze svého okolí i upozornit). Za podstatné považujeme i to, že to vše je součástí naší regionální, ale i české národní kultury a povědomí (proto tedy CZ). To vše, co mělo být v minulosti a někdy i přítomnosti více méně potlačeno vlivy mocných sousedů (Německo, Rusko, RVHP a dnes se máme jako by rozplynout v EU) a nikdy k tomu (zatím) nedošlo. Zatím jsme jako ČR součástí Evropské unie, proto je tedy projekt registrován pod doménou EU

I proto tedy vznikl tento zatím malý projekt Region CZ, aby  pro současnost i přítomnost pomohl vyhledat, připomenout a zachovat z našeho okolí to, co má skutečný význam a cenu.

 

 

Historie projektu

Naše společnost vznikla již roku 1992 a od počátku vzniku bylo mimo dalších aktivit plánováno i vydávání publikací v různé podobě. Část těchto  vizí (každý správný sen se má jednou uskutečnit) se naplňuje po 14 létech v roce 2006 a dále již plynule pokračuje a každý rok se i mírně rozšiřuje.

První publikací miniaturního rozsahu v roce 2006 byla kniha Co jak bývalo v JZD Chráštany. Někdo by svůj debut tajil, možná se za něj i styděl, ale dnes můžeme říci: Nebylo to úplně špatné! V roce 2009 byla vydána kniha Dějiny Rakovnicka, v roce 2010 pak již dvě knihy a to Dějiny Rakovníka a Dějiny Politického okresu Kralovického a Manětínského.

 Musíme důrazně upozornit, že tato naše činost není  ani nebude dotována ani spolufinancována žádnými zdroji ČR či EU, neboť dotace v jakékoliv pdobě považujeme za jinou podobu novodobého nevolnictví. Tím je také i zodpovězena možná otázka na případnou reklamu či sponzoring soukromých subjektů, budeme se tomu velice bránit a snažit se existovat bez těchto vymožeností.

Vše by si tedy na sebe mělo vydělat, zisk ale není tím hlavním, jen jedním z několika motivů této naší činosti. Ceny jsou tedy takové, jaké jsou, dle nás nejsou ani velké, ani malé, možná tak akorát, aby to vůbec vyšlo a mohlo se dál pokračovat v mírně se rozšiřující činnosti.