Chmel - jeho význam, vypěstování a ošetřování - Jan Tomeš

Chmel - jeho význam, vypěstování a ošetřování - Jan Tomeš
Kód produktu: AD295
Cena bez DPH: 353,64 Kč
Cena s DPH: 389,00 Kč

Jan Tomeš (1861-1891) zakládající a první ředitel Zimní rolnické školy v Rakovníku, odborník zejména v pěstitelství chmele a také vynikající řečník. Těšil se velké vážnosti a jeho přednášky navštěvovali hospodáři a rolníci z celé republiky.
V roce 1892 byla škola přeměněna na celoroční a přejmenována na Rolnickou a chmelařskou školu v Rakovníku. Byla to jediná škola tohoto druhu v celé monarchii. Studium bylo dvouleté. V roce 1891 vydal, na svou dobu velmi pokrokové dílo „ Chmel, jeho význam, vypěstování a jeho ošetřování“, ve kterém shromažďuje poznatky o využití chmele, a zejména shrnuje pěstitelské zásady. Některé jím formulované myšlenky mají trvalou platnost, nadčasové a naprosto originální jsou např. výsledky několikaletých polních pokusů o vlivu způsobu výsadby chmele na růst a výnos chmele(výsadba po orbě hluboké 30 cm,po orbě hluboké 50 cm, po orbě hluboké 100 cm). Zasazoval se o vznik „ zkumných stanic“ a založení chmelařských škol s těmito stanicemi spojenými. Český vlastenec,vynikají chmelařský odborník ,ekonom a pedagog zapůsobil ve svém místě působení a v chmelařském oboru jako  zjevení nečekané a velmi jasné komety.Bohužel zemřel ve velmi nízkém věku 30 let ,byl ženatý,bezdětný.Je pochován na hřbitově v Rakovníku

Ukázka z knihy:

Rozsah stran 243
Kniha vydaná jako reprint původního vydání z roku 1891

Vydala AGROSCIENCE s.r.o.

Chrášťany 175, 270 01

 

Knihu také můžete zakoupit:

 

AGROSCIENCE spol. s r.o.
Chrášťany 175, 270 01 Kněževes

e-mail: agroscience@seznam.cz

Tel.: 606 850 755

 

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
Chrášťany 172, 270 01
e-mail: zschrastany@seznam.cz,
Tel.: 313 582 308
    od 8:00 - 15:30

—————